யாழ்ப்பாண இராசதானிகால நினைவு சின்னகளின் தற்போதைய நிலை என்ன?

2 months

யாழ்ப்பாண இராசதானிகால நினைவு சின்னகளின் தற்போதைய நிலை தொடர்பில் விளக்கும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக வரலாற்றுத்துறை பேராசிரியர் ப.புஸ்பரட்ணம்.

Read next: தொடர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள சீனாவின் முப்படைகள்