இந்தியாவின் அசாம் மற்றும் பீகாரில் மழையால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை காட்டும் காணொளி

2 weeks

இந்தியாவின் அசாம் மற்றும் பீகாரில் மழையால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை காட்டும் காணொளி 

Read next: இலங்கை பாராளுமன்ற தேர்தலும் தமிழ் மக்களும்-அரசியல் ஆய்வாளர்களின் கருத்துக்கள்