ஜூலை 20 அன்று இந்து சமுத்திர பகுதியில் இந்திய மற்றும் அமெரிக்க போர்க்கப்பல்கள் கூட்டுப்பயிற்சியில் ஈடுபடும் காட்சி.

2 weeks

Comments