தொடர் வீழ்ச்சியில் ரூபாவின் பெறுமதி:இன்றைய நாணயமாற்று விகிதம்

Nov 24, 2022 01:00 pm

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி தொடர்பில் மத்திய வங்கி தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை 371.83 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு விலை 360.99 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கியின் தகவலுக்கமைய, பல வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக ரூபாவின் மதிப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இதன்படி, யூரோ ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 389.64 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு பெறுமதி 374.11 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.அதேசமயம், ஸ்டெர்லிங் பவுண்டின் இன்றைய விற்பனை பெறுமதி 451.19 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு பெறுமதி 434.43 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

குவைத் தினாரின் பெறுமதியானது 1180.73 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ள அதேவேளை கட்டார் ரியாலொன்றின் பெறுமதியானது 99.09 ரூபாவாக காணப்படுகிறது.  

Read next: பொது வெளியில் பெண்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு சரமாரியாக கசையடி தண்டனை