தாய்வான் வான் பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் அதிரடியாக நுழைந்த 19 சீன இராணுவ விமானங்கள்! அதிகரித்த பதற்றம்

Sep 07, 2021 06:48 am

சீனாவின் மிகப்பெரிய ஊடுருவலில் ஒன்றாக தாய்வான் வான் பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் சீன இராணுவ விமானங்கள் நுழைந்ததாக தாய்வான் குறிப்பிட்டுள்ளது.

வான் பாதுகாப்பு அடையாள வலயம் என்று அழைக்கப்படும் பகுதிக்குள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை போர் விமானங்கள் மற்றும் அணு திறன் கொண்ட குண்டு வீசும் விமானங்கள் உட்பட 19 விமானங்கள் ஊடுருவியதாக தாய்வான் பாதுகாப்பு அமைச்சு நேற்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

தாய்வானுக்கு அருகே ஓர் ஆண்டுக்கு மேலா சீன விமானப் படை செயற்பாடுகள் இடம்பெற்று வருவதாக தாய்வான் குற்றம்சாட்டுகிறது.

தாய்வானை தமது நாட்டின் பிரிந்து சென்ற ஒரு மாகாணமாகவே சீனா கருதுகிறது. ஆனால் தாய்வான் தம்மை ஓர் இறைமை கொண்ட நாடாக குறிப்பிடுகிறது.

இதில் அணு குண்டுகளை எடுத்துச் செல்லக் கூடியதும், நீர்மூழ்கிக் கப்பல் எதிர்ப்பு விமானமாகவும் உள்ள நான்கு எச்-6 குண்டு வீசும் விமானங்களையும் சீனா ஈடுபடுத்தியதாக தாய்வான் பாதுகாப்பு அமைச்சு குறிப்பிட்டது.

இதற்கு முன்னரும் பல தடவைகள் சீனா தமது நாட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்துள்ளதாகவும் தாய்வான்  குற்றம் சுமத்தியுள்ளது.


Read next: காரைக்காலில் உயிருடன் விடப்படும் நாக பாம்புகள் - அச்சத்தில் வாழும் அப்பகுதி மக்கள்!