யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்த சுவாமி ஆலய கொடியேற்ற நிகழ்வின் காணொளி

2 weeks

இன்று யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்த சுவாமி ஆலய கொடியேற்ற நிகழ்வு நடைபெற்றது. அதன் காணொளி பதிவுகள் உங்களுக்காக.Read next: வானிலேயே செட்லைட்டுகளை தாக்கி அழிக்கும் ரஷ்யாவின் பலே திட்டம்! பிரிட்டன் குற்றஞ்சாட்டு